Doe mee aan ons adoptieprogramma!

Wat is het?

Door een school te adopteren, draag je bij aan het Techniekonderwijs op de betreffende school. Techniekmaker verzorgt de lessen met de context van uw bedrijf op school. Zo worden kinderen al vroeg geïnspireerd voor een toffe beroepskeuze. Lesmaterialen worden vervolgens in het portal beschikbaar gesteld voor alle scholen in Nederland. Dus wie weet hoeveel leerlingen bereikt worden met jouw materiaal? 

Voor wie is het?

Alle bedrijven die geloven dat goed personeel begint bij goed onderwijs... Die geloven dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen om te enthousiasmeren voor Tech. Help mee om de werknemers van de toekomst te inspireren.

Het programma is maatwerk en ontwikkelen we samen. Techniekmaker bewaakt hierbij de fun, didaktiek en aansluiting bij de doelgroep. Bedrijven worden vermeld in de lesbrieven, social media en onze hall of fame. Daarnaast maken de kinderen al vroeg kennis met de werelden van techniek en uw branche. 

Interesse gewekt om ook een school te adopteren? Neem contact met Techniekmaker op.  

Veelgestelde vragen

Wat krijg je er als bedrijf voor terug?

Toekomstige werknemers! 

Want nog niet eerder stonden er zoveel vacatures open in de techniek (83.000) en ICT (33.000), conform de cijfers van het Techniekpact uit 2022. Komende jaren wordt de kloof tussen vraag en aanbod alleen maar groter. Steeds minder jongeren kiezen voor een technische opleiding. Tijd om hier verandering in aan te brengen en jongeren weer te inspirereren voor Tech. Vooral op basisscholen en voortgezet onderwijs kan een leuke les de beeldvorming voorgoed veranderen. 

Techniek wordt pas leuk door het te beleven met de context erbij. Opeens kan je met technologie mensenlevens redden, een tomaat zonder pesticiden gezond laten groeien, je favoriete hamburger altijd hetzelfde laten smaken of de nieuwste games ontwikkelen. Elk kind heeft immers een andere leefwereld waar deze van gaat schitteren. Hier ligt de kracht van Techniekmaker. 

Hoe gaat het in zijn werk voor bedrijven?

We starten met het een verkennend gesprek op het bedrijf.

  • Welke context wil je terug laten komen?
  • Welke doelgroep wil je inspireren?
  • Aan welke missie wil je bijdragen?
  • Wat is er zo tof aan de techniek die er gebruikt wordt?

Vervolgens selecteren we het aantal scholen / regio om Techniekinspiratie te brengen. Na de connectie ontwerpt Techniekmaker lesmateriaal, welke ook door de leerkrachten te verzorgen is. Leerkrachten worden ondersteund door Techniekmaker tijdens de eerste lessen. Het lesmateriaal komt gratis beschikbaar voor heel Nederland op de portal.

Kinderen  komen zo al vroeg in aanraking met context van uw bedrijf!

Zijn de resultaten meetbaar?

Dat zijn ze zeker! Techniekmaker rapporteert het aantal bereikte leerlingen en kan exact laten zien welke scholen, leerlingen door uw donatie bereikt zijn. Daarnaast vult het lesmateriaal zich vanzelf met tof materiaal gesponsord door uw bedrijf! 

Hoe gaat het in zijn werk voor scholen?

Techniekmaker gaat altijd eerst in overleg met de school waar op dat moment behoefte aan is. Bij voorkeur integreren we de les in het bestaand onderwijsaanbod/methode. Hoe kunnen we de sessies inrichten zodat het versterkt met het bestaand onderwijs? Wat vinden de leerkrachten prettig? Wat wordt al gedaan en kan eventueel nog uitgebouwd worden? We kijken in welke groepen de behoefte het hoogste is.

Welke leerkrachten kunnen ondersteund worden? Tijdens de train de trainer sessie, hoeft de leerkracht deze niet voor te bereiden. Wel is aanwezigheid bij de sessie noodzakelijk, vooral om de fun te ervaren en naderhand feedback te geven. 

Welke kosten zijn er verbonden aan het programma?

Het programma is altijd maatwerk en afhankelijk hoe groot de doelgroep is die u als bedrijf wilt bereiken. Daarnaast speelt ook de frequentie van de lessen en het aantal te bereiken scholen mee. 

Welke scholen komen in aanmerking?

Het programma is vooral gericht op het primair en voortgezet onderwijs. Techniekmaker heeft connecties met scholen welke ingezet kunnen worden. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een school aan te dragen. 

Met de scholen wordt vervolgens gekeken naar de wensen en hoe het Techniekonderwijs op de betreffende school versterkt kan worden. Vaak zal dit gaan om een train de trainer sessie, waarbij leerkrachten meedraaien in een laagdrempelige techniekles

Komt Techniekmaker ook op mijn school?

Dat is afhankelijk van de regio en openstaande sessies. Techniekmaker probeert zoveel mogelijk matchmaking te voorzien tussen scholen en bedrijven. Wil je weten wat er voor jouw school mogelijk is? Neem dan contact op. 

Kan het geïntegreerd worden met bestaande les methoden?

Jazeker, Techniekmaker integreert het liefst binnen een bestaande lesreeks omdat het dan het onderwijs ook echt versterkt. Theorie wordt leuker als je het ook praktisch ervaart. 

Docenten kunnen dit niet erbij hebben?

Dat is ook niet de bedoeling. De sessies worden juist zo ingericht dat het bestaand onderwijs versterkt en docenten ontlast. Het komt er niet bovenop, maar ondersteunend aan. Het vraagt geen voorbereiding van docenten, anders dan aanwezigheid en ervaren wat de waarde van context is. Waar het voor een leerkracht lastig is om de theorie in leuke voorbeelden te vertalen, zit hier juist de kracht van techniekmaker!

Techniek vind ik een lastig onderwerp in de klas

Hier ligt juist de kracht van Techniekmaker. Middels laagdrempelige lessen maken we techniek voor iedereen toegankelijk. Vind je het toch nog spannend? Met een train de trainer sessie zorgen we dat iedereen kundig is om een toffe techniekles te geven