Lesmateriaal Techniekmaker

Al het lesmateriaal van Techniekmaker is gratis te verkrijgen met handige lesbrieven. Een lesbrief bevat altijd praktische info, docenthandleiding en een leerling instructie. Het lesmateriaal is te doorzoeken op de duur van een les, niveau van de klas, een thema en de zeven werelden van techniek. 

Wel willen we graag weten waar ons lesmateriaal terecht komt, vandaar dat we vragen om bij het bestellen wel je naam en adres van de school te vermelden. Bestelling niet ontvangen? Check dan je spam-box. Mocht daar de download niet zijn? Neem dan contact op. 

Wil je ook support geven aan ontwikkeling van het lesmateriaal? Van een donatie worden we altijd blij!

Lesbrieven

Werkbladen